ชาวประมง

ประกันสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพการประมง

ผู้ประกอบอาชีพการประมง ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน เสี่ยงต่อพายุ เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและอยู่ห่างไกลจากครอบครัว เรือประมง 1 ลำจะต้องแบกความหวังของคนนับร้อย  อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยง 100% ดังนั้นการประกันสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพการประมงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ความจริง คือ บริษัทประกันหลายๆรายไม่รับทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานประมง ผู้จัดจ้างจึงจำเป็นจะต้องจัดการนำเข้าระบบกองทุนเงินทดแทน ซื้อประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและซื้อกรมธรรม์จากเอกชนเพื่อให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ใช้แรงงานให้เท่าเทียมกันและครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งถือเป็นข้อดีในการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพการประมงอีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากทางรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็ยังมีประกันสุขภาพอื่นๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพการประมงจากหน่วยงานเอกชนด้วยเช่นกัน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้านและกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมง ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการสนับสนุนและขยายการสนับสนุนประกันภัยเรือประมงประเภทอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ชาวประมงแบบครบวงจร ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับผู้ประกอบอาชีพการประมงในอนาคตอีกด้วย

ทำประกันสุขภาพกับไทยประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตนั้นถือได้ว่าเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของคนยุคใหม่ เพราะการที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่นั้น เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปเจอกับความเสี่ยงหรือเจอปัญหาอะไรในชีวิตบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาสุขภาพ รวมถึงคนที่ต้องการทำแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ก็สามารถทำประกันกับไทยประกันชีวิตเพื่อเป็นการออมเงินและรับเงินคืนในอนาคตได้เช่นกัน การทำประกันชีวิตจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยประกันอนาคตของเราเอาไว้ เราจึงมั่นใจได้เลยว่าถ้าอนาคตเราขาดตกบกพร่องหรือเป็นโรคใดๆ เราจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ หากอนาคตไม่มีงานเต็ม การทำประกันชีวิตแบบออม เราก็จะได้เงินมาใช้จ่ายในช่วงที่ขัดสน บทความนี้เราจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับไทยประกันชีวิตเพื่อช่วยให้ท่านมีทางเลือกในการทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงกับสิ่งไม่แน่นอนในอนาคตได้มากขึ้น

การทำประกันชีวิตแบบออม

ปัจจุบันมีการทำประกันสุขภาพที่เน้นให้เราส่งเบี้ยประกันโดยทางไทยประกันชีวิตจะทำการออมเงินเอาไว้ให้เรา ซึ่งเราจะได้รับการคุ้มครอง ลดค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ช่วยให้เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้อยลง ไม่ต้องเดือดร้อน ยิ่งคนที่ทำงานหนักหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย การทำประกันแบบออมจะช่วยให้เราได้เงินคืน คนที่คิดว่างานที่ทำไม่มีความมั่นคง ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีความยั่งยืนกับงานที่ทำมากน้อยเพียงใด สามารถทำประกันแบบออมเอาไว้ เพราะอนาคตคุณจะได้รับเงินกลับคืนมาใช้จ่ายในยามที่คุณไม่ได้ทำงานหรือทำงานไม่ไหว เท่ากับว่าตัวคุณได้เกษียณตัวเองออกมา ทั้งยังได้รับสวัสดิการมากมายในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย

การทำประกันสุขภาพ

สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคกรรมพันธุ์ มีบรรพบุรุษป่วยเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมนั้น ท่านจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้มากกว่าคนทั่วไป ท่านจึงควรเลือกทำประกันสุขภาพเอาไว้ บางครั้งหลายคนไม่รู้ว่าได้รับโรคเหล่านี้มาทางพันธุกรรม จะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่อายุมากขึ้น ก็สายไปแล้วที่จะทำประกันชีวิตเอาไว้ ดังนั้นให้ท่านสำรวจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆว่ามีบรรพบุรุษเป็นโรคอะไรหรือไม่

การทำประกันอุบัติเหตุ

ไทยประกันชีวิตยังให้บริการทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเยียวยาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์และจ่ายค่ารักษาพยาบาล คนที่มีรถหรือใช้ชีวิตบนท้องถนนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ไม่ควรละเลยที่จะทำประกันอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาล https://www.thailife.com/

มิตรแท้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจร ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2494 บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้กับลูกค้า โดยติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์ และฟิลิปปินส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ

ปี พ.ศ. 2510 บริษัทฯ ได้ยกเลิกกิจการคลังสินค้า เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด” และเป็นบริษัทแรกที่สามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

ปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขาในต่างประเทศได้สำเร็จและกิจการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีสาขา กระจายทั่วประเทศถึง 119 สาขา ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในธุรกิจประกันภัย

ปี พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยกกิจการประกันชีวิตและประวินาศภัยภายในกำหนด เดือนเมษายน 2543 ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2542 จึงได้แยก กิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตามกฎหมายโดยใช้ชื่อ “บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด” และ “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด”

วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็น “บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด”

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทจำกัดมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ชื่อใหม่เป็น “บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” หรือ “Mittare Insurance Public Company Limited”

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ…ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป

ที่มา http://www.mittare.com/