::   หน้าหลัก   :   ออมทรัพย์ไทยประกัน  :   สนใจทำประกันชีวิต   :   สนใจร่วมงานกับเรา   :   แนะนำอาชีพ   ::  . 

ออมทรัพย์ ผลตอบแทนสูง   เน้นผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์จากไทย ประกันชีวิต

ออมทรัพย์ กบข.         แบบประกันสำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญจาก ไทย ประกันชีวิต

เพื่อสร้างบำเหน็จ-บำนาญ   สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้หลักเกษียณอายุ จากไทย ประกันชีวิต
แบบประกันเพื่อ ลดภาษี      เป็นแบบส่งเบี้ย มากกว่า 10 เพื่อลดหย่อนภาษ๊จากไทย ประกันชีวิต
แบบชำระเบี้ยระยะสั้น      เป็นแบบส่งเบี้ยระยะสั้นแต่ผลตอบแทนสูงจากไทย ประกันชีวิต
แบบให้ความคุ้มครองสูง    สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครอง 5 - 10 เท่าของทุนจาก ไทย ประกันชีวิต
แบบคุ้มครองตลอดชีพ     สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างมรดกเงินผ่อนให้กับลูกหลาน จากไทย ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ PA        จากไทย ประกันชีวิต
คำนวณ เบี้ยประกัน       จากไทย ประกันชีวิต
แนะแนวอาชีพ          จากไทย ประกันชีวิต
กิจกรรมของเรา         จากไทย ประกันชีวิต
ทีมงานของเรา          จากไทย ประกันชีวิต
คุณวุฒิทีมงาน          จากไทย ประกันชีวิต
สนใจร่วมงานกับเรา       จากไทย ประกันชีวิต

สนใจทำประกัน          จากไทย ประกันชีวิต


สำหรับลูกค้า ไทย ประกันชีวิต
Product ไทยประกันชีวิต
 
แบบประกัน ไทย ประกันชีวิต

แบบประกัน ไทย ประกันชีวิต
 

 
รู้จักไทยประกันชีวิต
 
รางวัล ไทย ประกันชีวิต

ความมั่นคง ไทย ประกันชีวิต

รางวัลคุณภาพ ไทย ประกันชีวิต

 ไทย ประกันชีวิต Superbrants
 
 
ไทยประกันชีวิต Hotline
 

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต
 

 

Menu ไทย ประกันชีวิต

 

Menu ไทย ประกันชีวิต

Menu ไทย ประกันชีวิต
 

สร้างนักขายเงินแสน

  คุณณัฐณิชา อจิรภาส์
  คุณอัฒพล ก้งโง้ย
  คุณวิลาวัลย์ บุญเรื่อง
  คุณยอ อจิรภาส์
  คุณอภิรดี วิเชียรตนนท์
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต

   

 

      กว่า 60 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ

      ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม และพร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดัง
 

 

ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล PA

 

มีรูปแบบให้เลือก 4 ประเภท คือ

P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์)
      สำหรับ  อาชีพชั้น 1 ถึง 2 อายุรับประกัน 6 - 60 ปี

P.A. Classic Care (พี.เอ. คลาสสิก แคร์)*
      สำหรับ  อาชีพชั้น 1 ถึง 3 อายุรับประกัน 1 เดือน - 75 ปี

P.A. Special Care (พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์)*

      สำหรับ  อาชีพชั้น 1 ถึง 2 อายุรับประกัน 25 - 60 ปี

P.A. Bone Care (พี.เอ. โบน แคร์)*

      สำหรับ  อาชีพชั้น 1 ถึง 3 อายุรับประกัน 1 เดือน - 75 ปี

* ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ปีต่อ
ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

1) คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2) เงินชดเชยรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
3) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
4) ความคุ้มครองการแตกหักของกระดูก การไหม้และน้ำร้อนลวก (ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)

 แผนความคุ้มครอง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

P.A. Hospital Care ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย
รายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และค่าปลงศพ (กรณีเสียชีวิตทุกกรณี) ที่ครอบคลุมความคุ้มครองดังนี้
 

 

1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3. คุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
4. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
6. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยจ่ายเป็นค่าปลงศพ

P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์) สำหรับ  อาชีพชั้น 1 ถึง 2

ความคุ้มครอง

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

300,000

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

20,000

30,000

40,000

60,000

การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000

150,000

250,000

500,000

การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย

200,000

300,000

500,000

1,000,000

ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน วันละ)

600

1,000

2,000

3,000

ค่าปลงศพ (เสียชีวิตทุกกรณี)

10,000

10,000

10,000

10,000

อายุที่รับประกัน

6-60 ปี

6-60 ปี

6-60 ปี

25-60 ปี

เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น 1

1,500

2,000

2,800

4,900

เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น 2

1,800

2,500

3,600

6,200

 

^กลับสู่ด้านบน


 


P.A. Classic Care (พี.เอ. คลาสสิก แคร์) สำหรับอาชีพชั้น ๑ ถึง ๓

อาชีพชั้น 1

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น 2

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น 3

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

 

^กลับสู่ด้านบน

 

P.A. Special Care(พี.เอ. สเปเชียล แคร์) สำหรับอาชีพชั้น 1 ถึง 2

อาชีพชั้น 1, 2

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

^กลับสู่ด้านบน

 

P.A. Bone Care (พี.เอ. โบน แคร์) คุ้มครองกระดูก สำหรับอาชีพชั้น 1 ถึง 3

อาชีพชั้น 1, 2

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น 3

 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

 ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

   

 ความคุ้มครองกระดูกแตกหักสูงสุดในแต่ละส่วน


 

 การกำหนดชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อาชีพชั้น 1 ได้แก่

ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย คือ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธนาคาร เสมียน

อาชีพชั้น 2 ได้แก่

ผู้ที่ต้องปฏิบัติ หรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจตลาด ออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน นักดนตรี ช่างเสริมสวย

อาชีพชั้น 3 ได้แก่

ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง กรรมกร นักเคมี เภสัชกร

   

 สิทธิพิเศษ เพิ่มความคุ้มครองฟรี! กรณีต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง

      สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ ต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพิ่มขึ้นปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในระยะเวลา ๕ ปีแรกของการต่ออายุ (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 6 ) โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มดังตาราง

 บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

     เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ
โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

บริการพิเศษจากโปรแกรม Road Side Service & Hotel Network

 

     เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และการสำรองห้องพักในอัตราพิเศษ ผ่านสายด่วน ๐ ๒๖๑๔ ๒๖๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้ขอบข่ายการบริการ ดังนี้

 

       บริการประสานจัดหารถลาก
       บริการประสานนำรถเข้าซ่อม
       บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางกรณีรอรถซ่อม
       ฟรี! ห้องพัก ๑ คืน กรณีต้องค้างคืนรอรถซ่อม
       บริการประสานการจัดหารถยนตร์เช่าระหว่างซ่อม
       บริการประสานจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขกุญแจรถ
       บริการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทาง
       บริการสำรองห้องพักโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศทั่วประเทศในราคาพิเศษ

   

 

 

^กลับสู่ด้านบน

 

          

 


ThaiLifeClub.com สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มิได้มีเจตนาอื่นใด
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความในข้อความผิดพลาด ทางผู้จัดทำ www.thailifeclub.com จึงได้นำข้อความบางส่วนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
มานำเสนอแทนการใช้ข้อความของผู้จัดทำเอง โดยมิได้มีเจตนาที่จะ copy หรือ เจตนาอื่นใด ในการจัดทำ
มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ ตัวแทน ไทยประกันชีวิต กรุณาติดต่อ คุณ อัฒพล  ก้งโง้ย  081-6254707