หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำอาชีพ กิจกรรมของเรา ทีมงานของเรา คนเก่งเดือนนี้ สนใจทำประกันชีวิต สมัครเป็นตัวแทน

ติดต่อเรา

Facebook:ตัวแทนไทยประกันชีวิต แบ่งปันสิ่งดีเพื่อคุณ

Tweet:ตัวแทนไทยประกันชีวิต แบ่งปันสิ่งดีเพื่อคุณ

Blogger:วันวานที่ผ่านมา ... มีหลายสิ่งที่น่าจดจำ ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

 
 
     
 
 

ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

 
 

www.thailifeclub.com

 
 
     
 

              Life Planner Group  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  - กรมธรรม์ ไทยประกันชีวิต
  - Amazing Thailife
  - ข่าวไทยประกันชีวิต
  - ข่าวสารสมาคมฯ
คลิปวิดีโอ ไทยประกันชีวิต
ลูกค้า VIP ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมทีมงาน
  - กิจกรรมทีทงาน ภาค
  - กิจกรรมทีมงาน ฝ่ายฯ 21
  - กิจกรรมในสายฯ 3
 

 กิจกรรมทั้งหมด >>.

แนะแนวอาชีพ:ไทยประกันชีวิต
  - แนะแนวอาชีพ
  - Life Planner Group.
  - หลักสูตรอบรม
  - สำนักงานต้นแบบ
  - Down Load แบบฟอร์ม
  - Tool Support

แบบประกันไทยประกันชีวิต

 

- ออมทรัพย์ไทยประกันชีวิต
  - หลักประกันรายได้
  - ออมทรัพย์เพื่อการเกษียน
  - แบบชำระเบี้ยระยะสั้น
  - แผนเงินออมสำหรับอนาคต
  - แผนสวัสดิการ

รู้จักไทยประกันชีวิต
  - ประวัติบริษัทไทยประกันชีวิต
  - ผู้บริหารไทยประกันชีวิต
  - ผลดำเนินงานไทยประกันชีวิต

มากกว่าการประกันชีวิต

ผาสุก ออนไลน์
   
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิต
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยประกันชีวิต ตัวแทนไทยประกันชีวิต
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต   ให้บริการ ประกัน ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ ภาษี สุขภาพ
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต  ตัวแทนไทยประกันชีวิต   ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์   อาชีพตัวแทนประกันชีวิต   อาชีพมหัศจรรย์สร้างได้

 
 
   
 
  ไทยประกันชีวิต : ตัวแทนไทยประกันชีวิต : แบบประกันไทยประกันชีวิต   แบบประกันใน Web เป็นเพียงตัวอย่าง สนใจติดต่อตัวแทน เพื่อจัดแบบที่เหมาะสมกับท่าน  
 
  แบบประกันไทยประกันชีวิต
 
 
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว > คุ้มธนกิจ 95 (ไม่มีเงินปันผล)
 
 

  แบบออมทรัพย์ Super Saving ไทยประกันชีวิต
    • ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล)
    • ทรัพย์ทรัพย์ทวี 400
   
   
   
  แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว จาก ไทยประกันชีวิต
    • เกษมสิน (กบข)
    • ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
    • คุ้มทรัพย์คุ้มครองอุบัติเหตุ
    • คุ้มธนกิจ 99 (ไม่มีเงินปันผล)
    • คุ้มธนกิจ 95 (ไม่มีเงินปันผล)
  แผนเงินออมสำหรับการเกษียณ
จาก
ไทยประกันชีวิต
    • บำนาญ 1 (มีเงินปันผล)
    • เกษมบำนาญ (กบข)
    • เกษมเกษียณ (กบข)
    • ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
     
  แผนการสร้างสวัสดิการ
    • สัญญาสุขภาพ "พลัส"
    • ทุนทวี
 
     
 
 
     
  **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**
 
     
ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
     
ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
 
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และกำลังมองหา
หลักประกันความมั่นคง ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพื่อช่วยให้ท่าน
อุ่นใจได้ว่า...จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างคุณค่าของชีวิตในช่วงบั้นปลาย มอบเป็นของขวัญแก่บุตรหลาน หรือเก็บไว้เป็นเงินทุนหลักประกันสุขภาพ เลือกความไว้วางใจ กับกรมธรรม์“ทรัพย์มิ่งขวัญ” 

 
 
 
แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายของชีวิต
สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
   
 
ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
       
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
จะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย  
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท  
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน
 
       
 
    ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์
 
    ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ * ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124
 
    ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ * บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกัน  
    ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ * หลากหลายวิธีชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง  
    คลับไทยประกันชีวิต * เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุก
ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ
 
 
 
  * บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้จัดการภาค อัฒพล ก้งโง้ย 081-6254707,081-6571818
แบบประกันนี้ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 
 
     
     
 
 
     
 

 
 
 

 

หน้าแรก ·  ข่าวประชาสัมพันธ์ ·  กระดานสนทนา ·  แนะนำอาชีพ ·  กิจกรรมของเรา ·  ทีมงานของเรา ·  คนเก่งเดือนนี้ ·  สนใจทำประกันชีวิต ·  สมัครเป็นตัวแทน ·  ติดต่อเรา ·  สำนักงาน

© ลิขสิทธิ์โดย ผู้จัดการภาค อัฒพล ก้งโง้ย ตัวแทนไทยประกันชีวิต  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  โทร. 081-6254707