หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำอาชีพ กิจกรรมของเรา ทีมงานของเรา คนเก่งเดือนนี้ สนใจทำประกันชีวิต สมัครเป็นตัวแทน

ติดต่อเรา

Facebook:ตัวแทนไทยประกันชีวิต แบ่งปันสิ่งดีเพื่อคุณ

Tweet:ตัวแทนไทยประกันชีวิต แบ่งปันสิ่งดีเพื่อคุณ

Blogger:วันวานที่ผ่านมา ... มีหลายสิ่งที่น่าจดจำ ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

 
     
 
 

ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

ไทยประกันชีวิต | ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รับสมัครตัวแทนไทยประกัน

 
 

www.thailifeclub.com

 
 
     
 

              Life Planner Group  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  - กรมธรรม์ ไทยประกันชีวิต
  - Amazing Thailife
  - ข่าวไทยประกันชีวิต
  - ข่าวสารสมาคมฯ
คลิปวิดีโอ ไทยประกันชีวิต
ลูกค้า VIP ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมทีมงาน
  - กิจกรรมทีทงาน ภาค
  - กิจกรรมทีมงาน ฝ่ายฯ 21
  - กิจกรรมในสายฯ 3
 

 กิจกรรมทั้งหมด >>.

แนะแนวอาชีพ:ไทยประกันชีวิต
  - แนะแนวอาชีพ
  - Life Planner Group.
  - หลักสูตรอบรม
  - สำนักงานต้นแบบ
  - Down Load แบบฟอร์ม
  - Tool Support

แบบประกันไทยประกันชีวิต

 

- ออมทรัพย์ไทยประกันชีวิต
  - หลักประกันรายได้
  - ออมทรัพย์เพื่อการเกษียน
  - แบบชำระเบี้ยระยะสั้น
  - แผนเงินออมสำหรับอนาคต
  - แผนสวัสดิการ

รู้จักไทยประกันชีวิต
  - ประวัติบริษัทไทยประกันชีวิต
  - ผู้บริหารไทยประกันชีวิต
  - ผลดำเนินงานไทยประกันชีวิต

มากกว่าการประกันชีวิต

ผาสุก ออนไลน์
   
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิต
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยประกันชีวิต ตัวแทนไทยประกันชีวิต
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต   ให้บริการ ประกัน ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ ภาษี สุขภาพ
 
ไทยประกันชีวิต:โดยตัวแทนไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อคนไทย เพื่อคุณ ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิต  ตัวแทนไทยประกันชีวิต   ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์   อาชีพตัวแทนประกันชีวิต   อาชีพมหัศจรรย์สร้างได้

 
 
   
 
  ไทยประกันชีวิต : ตัวแทนไทยประกันชีวิต : แบบประกันไทยประกันชีวิต   แบบประกันใน Web เป็นเพียงตัวอย่าง สนใจติดต่อตัวแทน เพื่อจัดแบบที่เหมาะสมกับท่าน  
 
 

Download ;  ข้อมูลสำหรับลูกค้า/ตัวแทน

 
 
Down load แบบฟอร์มต่าง ๆ / โฆษณาบริษัท / บทเพลงไทยประกัน  Download ข้อมมูลต่าง ๆ ได้ที่นี้
 
     
 
เอกสารการขาย
 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนหน้า ขนาดไฟล์
[KB]
  หนังสือมอบอำนาจ[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
1
50
  หนังสือมอบฉันทะ[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
1
43
ปช.18
รายงานการตรวจสอบค่าทดแทนอุบัติเหตุ /ค่ารักษาพยาบาลรายวัน /ประกันสุขภาพ[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
1
40
ปช.17
ใบรับรองแพทย์[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
1
60
ปช.16
หนังสือร้องเรียนค่าทดแทนอุบัติเหตุ /ค่ารักษาพยาบาลรายวัน /ประกันสุขภาพ[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2
320
ปช.12
ใบรับรองแพทย์(มรณกรรม)[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
1
36
ปช.11
หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2
308
ปช.50
คำร้องขอคืนสภาพกรมธรรม์[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2
76
ปช.108
คำร้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข[กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2
56
 

http://thailife.com/agent/download/form/

       
 
 

 
     
 
ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการขาย
 
เลขที่ ชื่อเอกสาร
1
เมื่อหมอบอกว่าเขามีชีวิตเหลืออยู่ 100 วัน กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
2
วันพิเศษ  กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
3
สกรีน เซฟเวอร์ ไทยประกันชีวิต 1 กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
4
สกรีน เซฟเวอร์ ไทยประกันชีวิต 2 กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
5
สกรีน เซฟเวอร์ ไทยประกันชีวิต 3 กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
6
สกรีน เซฟเวอร์ ไทยประกันชีวิต 4 กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
7
เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้ กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
8
หนู กับ กับดัก กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
9
รวมเกม gigo สนุกๆ สำหรับออกบูธการตลาด กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
10
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Data Power V2 กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
11
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Recruit กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
12
โปรแกรมคำนวณเงินออม กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
13
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Pocket PC กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
14
สักวันหนึ่ง อาจจะไกลเกินไป กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
15
10 ข้อแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
16
โปรแกรมตัดต่อและลดขนาดภาพ กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
17
ตำนาน เต่า กับ กระต่าย ภาคสมบูรณ์ กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์
 

http://thailife.com/agent/download/software/index.aspx

   
 
 

 
     
  โฆษณาไทยประกันชีวิต

 
เลขที่ ชื่อเอกสาร
1
ภาพฉากหลัง โฆษณาชุด "หัวใจ" และ คาวาซากิ [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2
ฆษณาชุด "โรคหัวใจ" 90 วินาที [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
3
โฆษณาชุด "โรคคาวาซากิ" 90 วินาที [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
4
โฆษณาชุด "โรคหัวใจ" 60 วินาที  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
5
โฆษณาชุด "โรคคาวาซากิ" 60 วินาที  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
6
โฆษณาชุด "โรคหัวใจ" 30 วินาที  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
7
โฆษณาชุด "โรคคาวาซากิ" 30 วินาที  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
8
โฆษณาชุด "โรคหัวใจ" สำหรับ Pocket  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
9
โฆษณาชุด "โรคคาวาซากิ" สำหรับ Pocket  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
10
โฆษณาชุด "Marry Me" 180 วินาที สำหรับ คอมพิวเตอร์  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
11
โฆษณาชุด "My Girl" 120 วินาที สำหรับ คอมพิวเตอร์ [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
12 โฆษณาชุด "My Girl" 120 วินาที สำหรับ Pocket PC [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
13 โฆษณาชุด "My Girl" 120 วินาที สำหรับมือถือ [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
14 ภาพฉากหลังคอมฯ รางวัลบริษัทดีเด่น 4 ปีติดต่อกัน [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
15 โฆษณาชุด "เพื่อน" (เปียโน) 90 วินาที [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
   
 
 

 
     
  บทเพลงไทยประกันชีวิต

 
เลขที่ ชื่อเอกสาร
1 บทเพลงบรรเลง โฆษณา ชุด "Marry Me"  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
2 คาราโอเกะ เพลง มาร์ชไทยประกันชีวิต  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
3 คาราโอเกะ เพลง ด้วยใจไทยประกันชีวิต  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
4 คาราโอเกะ เพลง วันที่รอคอย [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
5 คาราโอเกะ เพลง คนไทยเพื่อแผ่นดินไทย  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
6 Everlasting_Love_song  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
7 บทเพลง "วันที่รอคอย" (สำหรับพิธีมอบรางวัล /เชิดชูเกียรติ) [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
8 บทเพลง "ด้วยใจไทยประกันชีวิต" [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
9 บทเพลง "มาร์ชไทยประกันชีวิต"  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
10 บทเพลง "คนไทยเพื่อแผ่นดินไทย"  [กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์]
   
   
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

หน้าแรก ·  ข่าวประชาสัมพันธ์ ·  กระดานสนทนา ·  แนะนำอาชีพ ·  กิจกรรมของเรา ·  ทีมงานของเรา ·  คนเก่งเดือนนี้ ·  สนใจทำประกันชีวิต ·  สมัครเป็นตัวแทน ·  ติดต่อเรา ·  สำนักงาน

© ลิขสิทธิ์โดย ผู้จัดการภาค อัฒพล ก้งโง้ย ตัวแทนไทยประกันชีวิต  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  โทร. 081-6254707