บริษัท วิริยะประกันภัย โคราช

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันภัยของเอกชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 67 ปี ซึ่งมีเครือข่ายการให้บริการมากที่สุด และมียอดส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีทั้งการประกันวินาศภัยรวมถึงประกันภัยรถยนต์ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรง 20,000 ล้านบาท ในปี 2553 และ 30,000 ล้านบาท ในปี 2556 สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าสูงถึง 33,983.11 ล้านบาท ในปี 2556 และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22  

วิริยะประกันภัย มีอยู่หลายสาขา วันนี้จะแนะนำสาขา โคราช หรือ สาขานครราชสีมา   ตั้งอยู่ที่  2334 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 8.30 – 17.00 น.

โดยบริษัทวิริยะประกันภัย จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลายหลาย เช่น  ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน  ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นิยม คือประกันภัยรถยนต์ มีตั้งแต่

  1. กรมธรรม์ประเภท 1 ซึ่งคุ้มครองดังนี้ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย, ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 
  2. กรมธรรม์ประเภท 2  ซึ่งคุ้มครองรองจากกรมธรรม์ประเภท1 มีความคุ้มครองดังนี้ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  3. กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  4. นอกจากนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุซึ่ง ประกันอุบัติเหตุของวิริยะประกันภัย มีหลายแผนให้เลือก เช่น ประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  เพื่อความสบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศและช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน บริษัทวิริยะประกันภัย ให้ความมั่นใจในการเดินทาง ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ อีกทั้งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง  เหมาะสำหรับบุคคลอายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท และระยะเวลาการคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
  5. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจ คืออีกแผนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 208 บาทต่อปี ผู้ขอเอาประกันมีอายุตั้งแต่  5-60 ปี

โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่โคราช ที่เป็นคู่สัญญากับวิริยะประกันภัย มีหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง  โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ คลินิกสมบูรณ์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน นอกจากนี้สาขาของวิริยะประกันภัย มีกว่า 131  สาขาทั่วประเทศ และที่จังหวัดนครราชสีมายังมีศูนย์อื่นๆของวิริยะประกันภัยอีก ดังนี้คือ ศูนย์ปากช่อง ที่ 40/18-19 หมู่10 ถนนบายพาส ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130, สาขาย่อย เดอะมอลล์โคราช 1242/2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30000 คุณสามารถติดต่อได้ตามเวลาทำการของบริษัท และสามารถเลือกแผนประกันภัยที่หลายหลายได้ตามความเหมาะสมจากบริษัทวิริยะประกันภัย สำหรับคนที่อาศัยอยู่แถวโคราช สามารถเลือกใช้บริการตามศูนย์ของวิริยะประกันภัย โคราช ได้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น https://www.viriyah.co.th